Callum Makkai Portrait Photo

Callum Makkai

Quantitative Trader

View LinkedIn Profile